mozilla
Wyniki wyszukiwania

  format-number


  Funkcja format-number ocenia liczbę i zwraca łańcuch znaków reprezentujący liczbę w podanym formacie.

  Składnia

  format-number( liczba , wzorzec [, format_dziesiętny] )
  

  Argumenty

  liczba
  Liczba do sformatowania
  wzorzec
  Łańcuch znaków w formacie klasy DecimalFormat JDK 1.1 (Dokumentacja JDK 1.1 nie jest dostępna. Dostępne są informacje dotyczące Java SE 6 DecimalFormat.).
  format_dziesiętny (opcjonalnie)
  Nazwa elementu xsl:decimal-format definiująca format liczby, który ma zostać użyty. Jeśli argument zostanie pominięty, użyty zostanie format dziesiętny.

  Zwraca

  Łańcuch znaków reprezentujący liczbę w nowym formacie.

  Uwagi

  Ta funkcja jest specyficznym dla XSLT dodatkiem do XPath. Nie jest częścią głównej biblioteki funkcji XPath.

  Definicja

  XSLT 1.0 12.3

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,