MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/


Funkcja floor ocenia liczbę dziesiętną i zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą lub równą podanej liczbie dziesiętnej.

Składnia

floor( liczba )

Argumenty

liczba
Oceniana liczba dziesiętna.

Zwraca

Najbliższą liczbę całkowitą mniejszą lub równą wartości liczba.

Definicja

XPath 1.0 4.4

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,