MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/


Funkcja false zwraca wartość logiczną fałsz.

Składnia

false()

Zwraca

Wartość logiczną false.

Uwagi

Ta funkcja jest użyteczna jako część porównania:

<xsl:if test="boolean((1 &gt; 2) = false())">
 Wyrażenie jest ocenione jako true 
</xsl:if>

Definicja

XPath 1.0 4.3

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,