Wyniki wyszukiwania

  element-available


  Funkcja element-available określa czy element jest dostępny i zwraca prawdę lub fałsz.

  Składnia

  element-available( QName )
  

  Argumenty

  QName
  Musi być prawidłową nazwę (QName). QName jest rozwijany do nazwy za pomocą deklaracji przestrzeni nazw w zasięgu wyrażenia.

  Zwraca

  Zwraca prawdę wtedy i tylko wtedy, gdy rozszerzona nazwa jest nazwą instrukcji. Jeśli rozszerzona nazwa posiada URI przestrzeni nazw identyczny z URI przestrzeni nazw XSLT, to odnosi się ona do elementu zdefiniowanego przez XSLT. W przeciwnym wypadku odnosi się ona do elementu rozszerzenia. Jeśli rozszerzona nazwa posiada puste URI przestrzeni nazw, funkcja zwróci wartość fałsz.

  Definicja

  XSLT 1.0 15

  Gecko

  Obsługuje.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Autorzy tej strony: Ptak82, KRZ, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,