We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE


document znajduje zbiór wierzchołków w jednym lub wielu zewnętrznych dokumentach i zwraca wynik jako zbiór wierzchołków.

Składnia

document( URI [, zbiór_wierzchołków] )

Argumenty

URI
Bezwzględny lub relatywny adres URI dokumentu do pobrania. URI może także zawierać identyfikator fragmentu.
zbiór_wierzchołków (opcjonalny)
Wyrażenie wskazujące zbiór wierzchołków zewnętrznego dokumentu, który powinien zostać zwrócony.

Zwraca

Zbiór wierzchołków.

Uwagi

  • Jeśli URI zawiera identyfikator fragmentu i fragment ten może zostać zidentyfikowany w dokumencie zewnętrznym, będzie on uważany za główny w wyrażeniu argumentu zbiór_wierzchołków. Jeśli argument zbiór_wierzchołków jest pominięty, zwrócony zostanie cały fragment.
  • Jeśli argument URI jest zbiorem wierzchołków i obecny jest drugi argument, każdy wierzchołek w zbiorze wierzchołków zostanie przetworzony jako oddzielny adres URI, a zwrócony zbiór wierzchołków będzie taki, jak gdyby funkcja document została wywołana wielokrotnie, przy czym wynikowe zbiory wierzchołków zostaną połączone w pojedynczy zbiór wierzchołków.
  • Pozostałe specyficzne warunki istnieją wraz z określonymi zachowaniami. Zobacz dokumentację XSLT 1.0, aby uzyskać szczegóły.
  • Gdy adres URI jest względny wobec dokumentu XSL, document("") zwróci wierzchołek główny aktualnego dokumentu.

Ta funkcja jest specyficznym dla XSLT dodatkiem do XPath. Nie jest częścią głównej biblioteki funkcji XPath.

Definicja

XSLT 1.0 12.1

Obsługa Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,