We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Funkcja current może zostać użyta do pobrania wierzchołka kontekstowego w instrukcji XSTL.

Składnia

current()

Zwraca

Zbiór wierzchołków zawierający wyłącznie aktualny wierzchołek.

Uwagi

Ta funkcja jest specyficznym dla XSLT dodatkiem do XPath. Nie jest częścią głównej biblioteki funkcji XPath.

Aktualny wierzchołek jest zawsze taki sam jak wierzchołek kontekstowy. Następujące dwie funkcje są semantycznie równoważne.

<xsl:value-of select="current()"/>
<xsl:value-of select="."/>

Definicja

XSLT 1.0 12.4

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: Diablownik,