MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/


Funkcja count zlicza liczbę wierzchołków w zbiorze zbiór_wierzchołków i zwraca liczbę całkowitą.

Składnia

count( zbiór_wierzchołków )

Argumenty

zbiór_wierzchołków
Zbiór wierzchołków do zliczenia.

Zwraca

Liczbę całkowitą reprezentującą liczbę wierzchołków w zbiorze zbiór_wierzchołków.

Definicja

XPath 1.0 4.1

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Diablownik, Mgjbot, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Diablownik,