MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/


Funkcja contains określa, czy w pierwszym argumencie ciągu jest zawarty drugi argument ciągu i zwraca prawdę lub fałsz.

Składnia

contains( stóg siana , igła )

Argumenty

stóg siana
Ciąg przeszukiwany
igła
Ciąg szukany jako podciąg stóg siana

Zwraca

True, jeśli stóg siana zawiera igła. W innym przypadku false.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,