Funkcja concat łączy dwa lub więcej ciągów i zwraca łańcuch znaków będący wynikiem takiego łączenia.

Składnia

concat( string<sub>1</sub> , string<sub>2</sub> [, string<sub>n</sub>]* )

Argumenty

string<sub>n</sub>
Ta funkcja przyjmuje dwa lub więcej argumentów. Każdy jego argument jest łańcuchem znaków.

Zwraca

Pojedynczy łańcuch znaków będący połączeniem wszystkich ciągów przekazanych funkcji jako argumenty.

Definicja

XPath 1.0 4.2

Gecko

Obsługuje.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Mgjbot, Diablownik, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,