XPCOM

WebExtensions are becoming the new standard for creating add-ons. Eventually support for XPCOM add-ons will be deprecated, so you should begin to investigate porting your add-ons to use the WebExtensions API, and report any missing functionality so we can be sure to address your concerns. Work is ongoing on WebExtension capabilities, so your input will help prioritize and plan the work. To learn more about the kinds of changes that will be needed, see Comparison with XUL/XPCOM extensions. In addition, any binaries you use will then need to be converted for use with the WebExtensions native messaging API, or compiled using WebAssembly or Emscripten.

Wprowadzenie do XPCOM

Pięcio częściowy przewodnik IBM developerWorks: Cz. I, Cz. II, Cz. III, Cz. IV, Cz. V

XPCOM jest międzyplatformowym komponentowo-obiektowym systemem, analogicznym do COM Microsoftu. Obsługuje liczne języki, dzięki czemu komponenty XPCOM mogą być używane zarówno w JavaScript, Java jak i Python - także we współpracy z C++. Intefejsy XPCOM są zdefiniowane w dialekcie IDL zwanym XPIDL.

XPCOM dostarcza zestaw głównych komponentów i klas, dotyczących miedzy innymi zarządzania plikami i pamięcią, procesów, podstawowych typów danych (łańcuchy znaków, tablice), etc. Większość komponentów nie jest częścią tego zestawu - są one dostarczane poprzez inne elementy platformy (na przykład: Gecko or Necko), aplikacje lub nawet rozszerzenia.

 

Dokumentacja

Podstawowa dokumentacja XPCOM
XPCOM API Reference
Dokumentacja głównych komponentów, interfejsów i funkcji dostarczanych przez XPCOM.
String, hashtable, and array guides
Używanie podstawowych typów danych.
XPCOM Glue
XPCOM Glue umożliwia używanie funkcji i klas XPCOM bez zależności od niezamrożonych części. (xpcom_core.{dll,so,dylib}).
Tworzenie komponentów XPCOM
Creating XPCOM Components
Kurs omawiający tworzenie komponentów kontrolujących zachowanie przeglądarki.
How to Build an XPCOM Component in Javascript
Quick-start guide for writing JavaScript components
Różne
Using XPCOM in JavaScript without leaking
Using XPCOM in JavaScript (also known as XPConnect) is an environment where memory management issues are not obvious. Despite this, it's easy to write JavaScript code that leaks, because some of the objects you're dealing with are reference-counted behind the scenes.

Pokaż wszystkie...

Społeczność

  • Obejrzyj fora Mozilli...

Narzędzia

JavaScript Component Wizard

Powiązane tematy

Oprawa języka, JavaXPCOM, XPConnect, PlXPCOM, PyXPCOM, RbXPCOM, JavaScript

Categories

Interwiki Language Links