mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Wsparcie przeglądarek dla elementów HTML


  W HTML 4.0 dodano kilka elementów, kilka usunięto, inne wycofano z użycia to samo z atrybutami. Ta techniczna notatka opisuje elementy wspierane w HTML 4.0 w Netscape Navigator 4.x, Netscape 6, Internet Explorer 3.x-5.x, HTML 3.2 i HTML 4.0.

  Odniesienia

  Wymagane odniesienia dla HTML 4.01 to:

  • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  • <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

  Nowe elementy w HTML 4.0

  • CLASS
  • DIR
  • ID
  • LANG
  • STYLE
  • TITLE
  • onclick
  • ondblclick
  • onkeydown
  • onkeypress
  • onkeyup
  • onmousedown
  • onmousemove
  • onmouseout
  • onmouseover
  • onmouseup

  Wsparcie przeglądarek dla elementów

  Legenda

  NN4
  Netscape Navigator 4.x
  NS6
  Netscape 6
  IE3
  Internet Explorer 3.x
  IE4
  Internet Explorer 4.x
  IE5
  Internet Explorer 5.x
  HTML3
  HTML 3.2
  HTML4
  HTML 4.0

  Tabela wsparcia

  Element Komentarze Niezalecane atrybuty
  A NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  ABBR NS6 HTML4
  ACRONYM NS6 IE4 IE5 HTML4
  ADDRESS NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  APPLET NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 ALIGN, ARCHIVE, CODE, CODEBASE, HEIGHT, NAME, OBJECT, WIDTH
  AREA NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  B NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  BASE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  BASEFONT NN4 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
  Nie wspierane w NS6 Zobacz Bugzilla Bug 3875
  COLOR, FACE, SIZE
  BDO IE5 HTML4 niewspierane w NS6
  BGSOUND IE3 IE4 IE5
  BIG NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  BLINK NN4
  BLOCKQUOTE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  BODY NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALINK, BACKGROUND, BGCOLOR, LINK, TEXT, VLINK
  BR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 CLEAR
  BUTTON NS6 IE4 IE5 HTML4
  CAPTION NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  CENTER NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
  CITE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  CODE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  COL NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  COLGROUP NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  COMMENT IE3 IE4 IE5
  DD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  DEL NS6 IE4 IE5 HTML4
  DFN NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  DIR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 COMPACT
  DIV NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  DL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 COMPACT
  DT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  EM NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  EMBED NN4 NS6 IE3 IE4 IE5
  FIELDSET NS6 IE4 IE5 HTML4
  FONT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 COLOR, FACE, SIZE
  FORM NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  FRAME NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  FRAMESET NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  H1 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  H2 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  H3 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  H4 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  H5 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  H6 NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  HEAD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  HR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN, NOSHADE, SIZE, WIDTH
  HTML NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 VERSION
  I NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  IFRAME NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4 ALIGN
  ILAYER NN4 Zastąpione względnie pozycjowanymi DIV-ami
  IMG NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN, BORDER, HSPACE, VSPACE
  INPUT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  INS NS6 IE4 IE5 HTML4
  ISINDEX NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 PROMPT
  KBD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  KEYGEN NN4
  LABEL NS6 IE4 IE5 HTML4
  LAYER NN4 Zastąpione bezwzględnie pozycjonowanymi DIV-ami
  LEGEND NS6 IE4 IE5 HTML4 ALIGN
  LI NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 TYPE, VALUE
  LINK NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  LISTING NN4 IE3 IE4 IE5 HTML3 usunięte z HTML 4.0
  MAP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  MARQUEE IE3 IE4 IE5
  MENU NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0 COMPACT
  META NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  MULTICOL NN4
  NOBR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  NOEMBED NN4
  NOFRAMES NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  NOLAYER NN4 Usunięte całkowicie
  NOSCRIPT NN4 NS6 IE4 IE5 HTML4
  OBJECT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4 ALIGN, BORDER, HSPACE, VSPACE
  OL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 COMPACT, START, TYPE
  OPTIONGROUP NS6 HTML4
  OPTION NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  P NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN
  PARAM NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  PLAINTEXT NN4 IE3 IE4 IE5 HTML3 usunięto z HTML 4.0
  PRE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  Q NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  RT IE5
  RUBY IE5
  S NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
  SAMP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  SCRIPT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  SELECT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  SERVER NN4
  SMALL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  SPACER NN4
  SPAN NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  STRIKE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
  STRONG NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  STYLE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  SUB NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  SUP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  TABLE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 ALIGN, BGCOLOR
  TBODY NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  TD NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 BGCOLOR, HEIGHT, NOWRAP, WIDTH
  TEXTAREA NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  TFOOT NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  TH NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 BGCOLOR, HEIGHT, NOWRAP, WIDTH
  THEAD NS6 IE3 IE4 IE5 HTML4
  TITLE NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  TR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 BGCOLOR
  TT NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  U NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 niezalecane w HTML 4.0
  UL NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4 COMPACT, TYPE
  VAR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 HTML4
  WBR NN4 NS6 IE3 IE4 IE5
  XML IE5
  XMP NN4 NS6 IE3 IE4 IE5 HTML3 usunięto z HTML 4.0

  Informacje o oryginalnym dokumencie

  • Autor(zy): Bob Clary, Netscape Communications
  • Ostatnia aktualizacja: Opublikowano 01 Jul 2001
  • Prawa autorskie: Copyright © 2001-2003 Netscape.
  • Informacja: Ten przedruk był oryginalnie częścią strony DevEdge.


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Emil, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,