concat


Funkcja concat łączy dwa lub więcej ciągów i zwraca łańcuch znaków będący wynikiem takiego łączenia.

Składnia

concat( string1 , string2 [, stringn]* )

Argumenty

stringn
Ta funkcja przyjmuje dwa lub więcej argumentów. Każdy jego argument jest łańcuchem znaków.

Zwraca

Pojedynczy łańcuch znaków będący połączeniem wszystkich ciągów przekazanych funkcji jako argumenty.

Definicja

Gecko

Obsługuje.