ceiling


Funkcja ceiling ocenia liczbę dziesiętną i zwraca najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą podanej liczbie dziesiętnej.

Składnia

ceiling( liczba )

Argumenty

liczba
Oceniana liczba.

Zwraca

Najbliższą liczbę całkowitą większą lub równą liczba.

Przykładowo:

    ceiling (5.2) = 6

    ceiling (-5.2) = -5

Definicja

XPath 1.0 4.4

Gecko

Obsługuje.