<circle>

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Element SVG jest podstawowym kształtem SVG, używanym do tworzenia okręgów w oparciu o punkt środkowy i promień.<circle>

<svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <circle cx="50" cy="50" r="50" />
</svg>

Atrybuty

cx
Ten atrybut definiuje współrzędną osi X środka elementu.
Typ wartości : <długość> | <procent> ; Wartość domyślna : 0; Animowalny : tak
cy
Ten atrybut definiuje współrzędną osi y środka środka elementu.
Typ wartości<długość> | <procent> ; Wartość domyślna : 0; Animowalny : tak
r
Ten atrybut definiuje promień elementu.
Wartość mniejsza lub równa zero powoduje wyłączenie renderowania okręgu.
Typ wartości : <length> ; Wartość domyślna : 0; Animowalny : tak
ścieżkaLength
Ten atrybut pozwala określić całkowitą długość ścieżki w jednostkach użytkownika.
Typ wartości : <liczba> ; Wartość domyślna : brak ; Animowalny : tak

Uwaga: Począwszy od SVG2 i Geometria Propertie s, czyli te atrybuty mogą być również używane jako właściwości CSS dla tego elementu.SVG2 cx, cyand r are

Globalne atrybuty

Główne atrybuty
Przede wszystkim: id, tabindex
Atrybuty stylizacji
class, style
Atrybuty warunkowego przetwarzania
Przede wszystkim: requiredExtensions, systemLanguage
Atrybuty zdarzeń
Global event attributes, Graphical event attributes
Presentation Attributes
Most notably: clip-path, clip-rule, color, color-interpolation, color-rendering, cursor, display, fill, fill-opacity, fill-rule, filter, mask, opacity, pointer-events, shape-rendering, stroke, stroke-dasharray, stroke-dashoffset, stroke-linecap, stroke-linejoin, stroke-miterlimit, stroke-opacity, stroke-width, transform, vector-effect, visibility
ARIA Attributes
aria-activedescendant, aria-atomic, aria-autocomplete, aria-busy, aria-checked, aria-colcount, aria-colindex, aria-colspan, aria-controls, aria-current, aria-describedby, aria-details, aria-disabled, aria-dropeffect, aria-errormessage, aria-expanded, aria-flowto, aria-grabbed, aria-haspopup, aria-hidden, aria-invalid, aria-keyshortcuts, aria-label, aria-labelledby, aria-level, aria-live, aria-modal, aria-multiline, aria-multiselectable, aria-orientation, aria-owns, aria-placeholder, aria-posinset, aria-pressed, aria-readonly, aria-relevant, aria-required, aria-roledescription, aria-rowcount, aria-rowindex, aria-rowspan, aria-selected, aria-setsize, aria-sort, aria-valuemax, aria-valuemin, aria-valuenow, aria-valuetext, role

Usage notes

missing

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of '<circle>' in that specification.
Candidate Recommendation  
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of '<circle>' in that specification.
Recommendation Początkowa definicja

Zgodność przeglądarki

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
circleChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 3.1WebView Android Full support 3Chrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 3.1Samsung Internet Android Full support Yes
cxChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
cyChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
rChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support 9Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też