mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Zasoby języka JavaScript

  JavaScript 1.x

  ECMAScript jest nazwą używaną dla JavaScriptu ustandaryzowanego przez komitet TC39 organizacji standardów ECMA. Poniższe standardy ECMAScript zostały zatwierdzone:

  Nazwa Odnośniki Data Opis
  ECMA-262 PDF Czerwiec 1997 Oryginalny standard ECMAScript.
  2 Edycja ECMA-262 PDF Sierpień 1998 Druga wersja standardu ECMAScript; również standard ISO 16262.
  3 Edycja ECMA-262 PDF Word Grudzień 1999 Trzecia i najbardziej aktualna wersja standardu ECMAScript; nawiązuje do JavaScript 1.5.
  Zobacz także erratę.
  ECMA-357 PDF Czerwiec 2004 ECMAScript dla XML (E4X).
  Zobacz także erratę E4X.

  JavaScript 2.0 i 4 edycja ECMAScript

  Bieżące informacje

  Nowe: myśl przewodnia Brendana JavaScript at Ten Years (Powerpoint) na konferencję ACM ICFP 2005.

  Obecne prace nad czwartą edycją ECMAScript są okresowe wysyłane na http://developer.mozilla.org/es4/

  Informacje historyczne

  Informacje w tym fragmencie są przestarzałe.

  Zobacz stronę JavaScript 2.0, aby obejrzeć propozycję Netscapa dotyczącą kolejnej wersji języka JavaScript. Wszystkie informacje tam zawarte są w zasadzie jedynie wstępem i niekoniecznie wskazują konkretne funkcje, które zostaną zaimplementowane w przyszłości. Pracujemy w ramach ECMA TC39, aby koordynować i ustandaryzować proponowane zmiany.

  Zobacz stronę 4 edycji ECMAScript, aby dowiedzieć się o pokrewnej Netscapowi propozycji kolejnej wersji standardu ECMAScript.

  Waldemar jest twórcą 4 edycji standardu ECMA-262 zaproponowanej na rok 2002. Niekompletny szkic ECMA TC39, będący w trakcie konstrukcji, jest dostępny tutaj w formacie PDF.

  Waldemar zaprezentował wykład na temat JavaScriptu 2.0 na konferencji LL1 na MIT. Sprawdź odnośnik agendy, aby uzyskać slajdy z wykładu.

  Waldemar zaprezentował druk "JavaScript 2.0: Evolving a Language for Evolving Systems?" (PDF) oraz wykład na temat JavaScriptu 2.0 (slajdy PowerPoint) na MacHack 2002. Opisują one niektóre z cech języka JavaScript 2.0 i uzasadnienie ich wyboru i konkretnego użycia.

  Dostępna jest wczesna implementacja JavaScriptu 2.0 o nazwie kodowej Epimetheus.

  LiveConnect

  LiveConnect jest mostem pomiędzy JavaScriptem a Javą. 3 wersja LiveConnect jest zaimplementowana w SpiderMonkey od wersji 1.4 i w Rhino od wersji 1.5.

  Różne

  Poniższe zasoby mogą również okazać się pomocne:

  Informacje o pochodzeniu dokumentu

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,