Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  NaN

  Podsumowanie

  Własność główna

  Wartość reprezentująca Not-A-Number, tj. nie będąca liczbą.

  Składnia

  NaN

  Opis

  NaN jest własnością najwyższego rzędu i nie jest powiązana z żadnym obiektem.

  Wartością początkową NaN jest NaN.

  NaN nigdy nie jest równa innej liczbie, nie jest równa nawet samej sobie. Nie jest możliwe sprawdzenie, czy dana wartość jest NaN przez porównanie z Number.NaN – należy zamiast tego stosować funkcję isNaN.

  Wiele metod języka JavaScript (m. in. konstruktor Number, parseFloat i parseInt) zwracają NaN, jeśli wartość ich parametrów nie jest liczbą lub nie daje się na liczbę skonwertować.

  NaN można zastosować do zasygnalizowania błędu w funkcji, która zazwyczaj zwraca poprawną liczbę.

  Zobacz także

  isNaN, Number.NaN


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Takenbot, Marcoos, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,