UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
Dodatek ten zawiera listę elementów oznaczonych jako przestarzałe w JavaScripcie 1.5.


Własności RegExp

Następujące własności są przestarzałe:

Własność Opis
$1, ..., $9 Parenthesized substring matches, if any.
$_ Zobacz input.
$* Zobacz multiline.
$& Zobacz lastMatch.
$+ Zobacz lastParen.
$` Zobacz leftContext.
$' Zobacz rightContext.
input The string against which a regular expression is matched.
lastMatch The last matched characters.
lastParen The last parenthesized substring match, if any.
leftContext The substring preceding the most recent match.
rightContext The substring following the most recent match.

Następujące własności są teraz własnościami instancji RegExp, a nie samego obiektu RegExp:

Własność Opis
global Whether or not to test the regular expression against all possible matches in a string, or only against the first.
ignoreCase Whether or not to ignore case while attempting a match in a string.
lastIndex The index at which to start the next match.
multiline Whether or not to search in strings across multiple lines.
source Tekst wzoru.

Metody RegExp

Metoda compile jest przestarzała.

Metoda valueOf nie ma już wersji wyspecjalizowanej dla RegExp. Stosuj Object.valueOf.

Sekwencje ucieczki

Ósemkowe sekwencje ucieczki (\następująco jeden, dwa, lub trzy cyfry) są przestarzałe dla łańcuchów.

Funkcje escape i unescape są przestarzałe. Używaj encodeURI, encodeURIComponent, decodeURI lub decodeURIComponent do kodowania lub dekodowania sekwencji ucieczki określonych znaków.


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Bedi, Mgjbot, Diablownik, Ptak82, Koziolek, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,