mozilla
Wyniki wyszukiwania

  while

  Podsumowanie

  Tworzy pętlę, która wylicza wyrażenie i, jeśli jest ono prawdą, wykonuje blok poleceń. Wykonywanie pętli powtarza się, póki warunek jest prawdziwy.

  Polecenie
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  while (warunek) {
   polecenia
  }
  

  Parametery

  warunek 
  Wyliczany przed każdym wejściem w blok poleceń. Jeśli warunek jest prawdą, polecenia w bloku są wykonywane. Jeśli nie jest, sterowanie przepływa do pierwszego polecenia za pętlą.
  polecenia 
  Blok poleceń wykonywanych póki warunek jest spełniony. Dobrą praktyką jest stosowanie w tym miejscu wcięć (indentacji), zwiększających czytelność kodu.

  Przykłady

  Poniższa pętla while wykonuje się dopóki n jest mniejsze niż trzy.

  n = 0;
  x = 0;
  while(n < 3) {
   n ++;
   x += n;
  }
  

  Po każdej iteracji pętla zwiększa n i dodaje je do x. Dlatego też x i n przyjmują następujące wartości:

  • Po pierwszym przejściu: n = 1, x = 1
  • Po drugim przejściu: n = 2, x = 3
  • Po trzecim przejściu: n = 3, x = 6

  Po ukończeniu trzeciego przejścia warunek n < 3 nie jest już spełniony, zatem wykonywanie pętli kończy się.  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,