mozilla
Wyniki wyszukiwania

  var

  Podsumowanie

  Deklaruje zmienną oraz opcjonalnie przypisuje jej wartość początkową.

  Instrukcja
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  var varname1 [= value1], varname2 [= value2], ..., varnameN [= valueN];

  Parametry

  varnameN 
  Nazwa zmiennej. Może być dowolnym, dozwolonym identyfikatorem.
  valueN 
  Zainicjalizowanie wartości zmiennej. Może być dowolnym, dozwolonym wyrażeniem.

  Opis

  Zasięgiem zmiennej jest aktualna funkcja lub, jeśli zmienna została zadeklarowana poza funkcją, aktualna aplikacja.

  Użycie var poza funkcją jest opcjonalne; przypisanie wartości do niezadeklarowanej zmiennej domyślnie deklaruje ją jako zmienna globalną. Zalecane jest jednak, aby zawsze używać var, ponadto jest to konieczne wewnątrz funkcji w następujących przypadkach:

  • Jeśli zmienna w zasięgu obejmującym funkcję (łącznie z zasięgiem globalnym) posiada tę samą nazwę.
  • Jeśli funkcje rekurencyjne lub złożone używają zmiennych o tych samych nazwach, które mają być lokalne.

  Niepowodzenie zadeklarowania zmiennej w tych przypadkach będzie najprawdopodobniej prowadzić do niespodziewanych wyników.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie var

  Poniższy przykład deklaruje dwie zmienne, num_hits i cust_no i przypisuje im obu początkową wartość 0.

  var num_hits = 0, cust_no = 0;
  

  Zobacz także

  const  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,