MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Podsumowanie

Porównuje wyrażenie z danymi etykietami i wykonuje instrukcje z nimi powiązane.

Instrukcja
Zaimplementowana w: JavaScript 1.2, NES 3.0
Wersja ECMA: ECMA-262, Edycja 3

Składnia

switch (expression) {
  case label1:statements1
   [break;]
  caselabel2:statements2
   [break;]
  ...
  caselabelN:statementsN
   [break;]
  default:statements_def
   [break;]
}

Parametry

expression
Wyrażenie, które będzie porównane z każdą etykietą.
labelN
Identyfikator (wartość) wykorzystywany do porównania z wyrażeniem i wykonania odpowiednich instrukcji.
statementsN
Instrukcje, które zostaną wykonane, gdy wyrażenie będzie równe powiązanej etykiecie.
statements_def
Instrukcje, które zostaną wykonane, gdy wyrażenie nie jest równe żadnej etykiecie.

Opis

Jeżeli wyrażenie dopasowano do którejś z etykiet, to program wykona powiązane z nią instrukcje. If multiple cases match the provided value, the first case that matches is selected, even if the cases are not equal to each other.

The program first looks for a case clause with a label matching the value of expression and then transfers control to that clause, executing the associated statements. If no matching label is found, the program looks for the optional default clause, and if found, transfers control to that clause, executing the associated statements. If no default clause is found, the program continues execution at the statement following the end of switch. By convention, the default clause is the last clause, but it does not need to be so.

The optional break statement associated with each case label ensures that the program breaks out of switch once the matched statement is executed and continues execution at the statement following switch. If break is omitted, the program continues execution at the next statement in the switch statement.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie switch

W poniższym przykładzie, jeżeli expression jest równe "Banany", program szuka odpowiedniej etykiety, czyli "Banany" i wykonuje powiązane z nią instrukcje. Kiedy instrukcja break zostanie napotkana, program wychodzi ze switch i wykonuje instrukcje następujące zaraz po switch. Jeżeli break nie został napotkany, instrukcje powiązane z etykietą "Wisnie" zostaną również wykonane.

var expression = "Banany";
switch (expression) {
  case "Pomarancze":
   document.write("Pomarańcze są za 10zł. Ma być?<br>");
   break;
  case "Jablka":
   document.write("Jabłka są za 5zł. Ma być?<br>");
   break;
  case "Banany":
   document.write("Banany są za 9zł. Ma być?<br>");
   break;
  case "Wisnie":
   document.write("Wiśnie są za 30zł. Ma być?<br>");
   break;
  default:
   document.write("Niestety, nie mamy czego chcesz.<br>");
}
document.write("Coś jeszcze?<br>");

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Rokuzo, Mgjbot, Ptak82, Diablownik
 Ostatnia aktualizacja: teoli,