mozilla
Wyniki wyszukiwania

  if...else

  Podsumowanie

  Wykonuje blok poleceń, jeśli dany warunek jest spełniony. Jeśli warunek nie jest spełniony, może zostać wykonany inny blok poleceń.

  Polecenie
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  if (warunek) {
    polecenia1
  }
  [else {
    polecenia2
  }]
  

  Parametry

  warunek 
  może być dowolnym wyrażeniem JavaScriptu przyjmującym wartości logiczne (true, false) lub mogącym być na wartości logiczne przekonwertowane. Warunek musi być ujęty w nawiasach. Jeśli warunek jest spełniony (ma wartość true), wykonywane są polecenia w bloku polecenia1.
  polecenia1, polecenia2 
  mogą być dowolnymi poleceniami JavaScriptu, w tym zagnieżdżonymi poleceniami if...else. Bloki wielu poleceń muszą być ujęte w nawiasy klamrowe.

  Opis

  Nie powinno się używać prostych operatorów przypisania w wyrażeniu warunkowym. Przykładowo, nie należy używać kodu podobnego do poniższego:

  if(x = y)
  {
    /* zrób coś */
  }
  

  Jeśli potrzebujesz użyć przypisania w wyrażeniu warunkowym, użyj dodatkowej pary nawiasów. Na przykład: if( (x = y) ).

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie if...else

  if (cipher_char == from_char) {
    result = result + to_char
    x++}
  else
    result = result + clear_char
    Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,