mozilla
Wyniki wyszukiwania

  function

  Podsumowanie

  Deklaruje funkcję z określonymi parametrami.

  Możesz również zdefiniować funkcję używając konstruktora Function oraz operator function (wyrażenie funkcji).

  Instrukcja
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0

  JavaScript 1.5, NES 6.0: Dodano deklaracje funkcji warunkowych (rozszerzenie Netscape).

  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  function nazwa([argument] [, argument] [..., argument]) {
    instrukcje
  }
  

  Parametry

  nazwa 
  Nazwa funkcji.
  argument 
  Nazwa argumentu, który ma zostać przekazany do funkcji. Funkcja może posiadać do 255 argumentów.
  instrukcje 
  Instrukcje, które stanowią ciało funkcji.

  Opis

  Aby zwrócić wartość, funkcja musi zawierać instrukcję return określającą wartość, która ma zostać zwrócona.

  Funkcja utworzona za pomocą instrukcji function jest obiektem Function i posiada wszystkie własności, metody i zachowania obiektów Function. Zobacz Function, aby uzyskać szczegółowe informacje o funkcjach.

  Funkcja może zostać zadeklarowana również wewnątrz wyrażenia. W takim przypadku funkcja jest zazwyczaj anonimowa. Zobacz operator function, aby uzyskać więcej informacji o function (wyrażenie funkcji).

  Funkcje mogą być deklarowane warunkowo. To znaczy, definicja funkcji może zostać zagnieżdżona wewnątrz instrukcji if. Technicznie rzecz biorąc, takie deklaracje nie są właściwie deklaracjami funkcji; są one wyrażeniami funkcji.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie function

  Poniższy kod deklaruje funkcję, która zwraca całkowitą kwotę sprzedaży, gdy podano liczbę sprzedanych produktów a, b i c.

  function calc_sales(units_a, units_b, units_c) {
    return units_a*79 + units_b * 129 + units_c * 699;
  }
  

  Zobacz także

  Funkcje, Function, function operator


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,