Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  export

  Podsumowanie

  Pozwala podpisanemu skryptowi na dostarczanie własności, funkcji i obiektów do innych podpisanych lub niepodpisanych skryptów. Tej opcji nie ma w 3 edycji ECMA-262.

  Instrukcja
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.2, NES 3.0

  Składnia

  export nazwa1, nazwa2, ..., nazwaN;

  export *;

  Parametry

  nazwaN 
  Własność, funkcja, lub obiekt do wyeksportowania.

  Opis

  Zazwyczaj informacja w podpisanym skrypcie jest dostępna tylko dla skryptów podpisanych przez tych samych wykonawców. Poprzez wyeksportowanie własności, funkcji i obiektów podpisany skrypt udostępnia tę informację dla każdego skryptu (podpisanego lub niepodpisanego). Skrypt otrzymujący używa instrukcji import, by uzyskać dostęp do tej informacji.

  Pierwsza składnia eksportuje określone własności, funkcje i obiekty.

  Druga składnia eksportuje wszystkie własności, funkcje i obiekty ze skryptu.

  Zobacz także

  import


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,