default

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Słowo kluczowe default  może być użyte w języku JavaScript w dwóch sytuacjach: w instrukcji switch lub instrukcji export.

Składnia

W instrukcji switch:

switch (wyrażenie) {
 case wartość1:
  //Instrukcje wykonywane kiedy wartość1 zgadza się z wartością wyrażenia
  [break;]
 default:
  //Instrukcje wykonywane kiedy żadna z wartości nie zgadza się z wartością wyrażenia
  [break;]
}

Z instrukcją export:

export default nazwaN 

Opis

Po więcej szczegółów zobacz strony instrukcji

Przykłady

Użycie default w instrukcji switch

W poniższym przykładzie, jeśli expr przyjmie wartość "Pomarańcze" lub "Jabłka", program dopasuje tę wartość odpowiednio do przypadków (case) "Pomarańcze" i "Jabłka" oraz wykona odpowiednie instrukcje. Słowo kluczowe default zostanie użyte w każdym innym przypadku i pozwoli na wykonanie odpowiedających mu instrukcji.

switch (expr) {
 case 'Pomarańcze':
  console.log('Pomarańcze kosztują 3.29 zł za kilogram.');
  break;
 case 'Jabłka':
  console.log('Jabłka kosztują 1.59 zł za kilogram.');
  break;
 default:
  console.log('Przepraszamy, ' + expr + ' niestety się skończyły.');
}

Użycie default z export

Jeśli chcesz wyeksportować pojednynczą wartość lub potrzebujesz tzw. fallback value dla modułu, może szostać zastosowany domyślny eksport (default export)

// module "my-module.js"
let cube = function cube(x) {
 return x * x * x;
};
export default cube;

Wtedy, w innym skrypcie, domyślnie wyeksportowana wartość będzie bezpośrednio zaimportowana:

// module "another-module.js"
import cube from 'my-module'; //"default export" pozwala na napisanie "import cube", zamiast "import cube from 'my-module'"
console.log(cube(3)); // 27

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'switch statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Exports' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'switch statement' in that specification.
Draft  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Exports' in that specification.
Draft  

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
default keyword in switchChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes
default keyword with exportChrome Full support 61Edge Full support 16
Full support 16
Full support 15
Disabled
Disabled From version 15: this feature is behind the Experimental JavaScript Features preference.
Firefox Full support 60
Full support 60
No support 54 — 60
Disabled
Disabled From version 54 until version 60 (exclusive): this feature is behind the dom.moduleScripts.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 47Safari Full support 10.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 61Firefox Android Full support 60
Full support 60
No support 54 — 60
Disabled
Disabled From version 54 until version 60 (exclusive): this feature is behind the dom.moduleScripts.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 44Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 8.0nodejs Full support 8.5.0
Notes Disabled
Full support 8.5.0
Notes Disabled
Notes Module file names must end with .mjs, not .js. See Node's ECMAScript Modules documentation for more details.
Disabled From version 8.5.0: this feature is behind the --experimental-modules runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

Zobacz też