continue

Polecenie continue zatrzymuje wykonanie pętli w obecnej iteracji, w obecnej lub wskazanej pętli i kontynuuje wykonanie pętli w kolejnej jej iteracji.

Składnia

continue [etykieta];
etykieta
Identyfikator powiązany z etykietą instrukcji.

Opis

W przeciwieństwie do instrukcji break, continue nie zatrzymuje całkowicie wykonania pętli, natomiast:

 • w pętli while powoduje przejście do warunku pętli,
 • w pętli for, powoduje przejście do wyrażenia aktualizującego pętlę.

Instrukcja continue może opcjonalnie zawierać etykietę, która pozwala programowi przejść do kolejnej iteracji pętli, której tę etykietę przypisano, zamiast kolejnej iteracji obecnej pętli. W tym przypadku, polecenie continue musi być zawarte wewnątrz instrukcji z etykietą.

Przykłady

Użycie continue z while

Poniższy przykład pokazuje pętlę while, zawierającą polecenie continue, które jest wykonywane, gdy wartość zmiennej i równa jest 3 – zatem n przyjmuje kolejno wartości 1, 3, 7 i 12.

var i = 0;
var n = 0;

while (i < 5) {
 i++;

 if (i === 3) {
  continue;
 }

 n += i;
}

Użycie continue z etykietą

W poniższym przykładzie, instrukcja z etykietą checkiandj zawiera instrukcję z etykietą checkj. Jeśli zostanie napotkane polecenie continue, wykonanie programu jest kontynuowane od góry instukcji checkj. Za każdym razem, gdy napotkane jest continue, chekckj jest przeiterowywane dopóki jego warunek nie zwróci wartości false. Kiedy zwracane jest false, wykonywana jest pozostała część checkiandj.

Gdyby continue miało etykietę checkiandj, wówczas program powinien przejść na początek instrukcji checkiandj.

Zobacz też label.

var i = 0;
var j = 8;

checkiandj: while (i < 4) {
 console.log('i: ' + i);
 i += 1;

 checkj: while (j > 4) {
  console.log('j: ' + j);
  j -= 1;

  if ((j % 2) == 0)
   continue checkj;
  console.log('Liczba' + j + ' jest nieparzysta.');
 }
 console.log('i = ' + i);
 console.log('j = ' + j);
}

Wyjście:

i: 0

// początek checkj
j: 8
Liczba 7 jest nieparzysta.
j: 7
j: 6
Liczba 5 jest nieparzysta.
j: 5
// koniec checkj

i = 1 
j = 4 

i: 1
i = 2 
j = 4

i: 2
i = 3
j = 4

i: 3
i = 4
j = 4

Specyfikacje

Specyfikacja Status Uwagi
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Wstępna definicja. Wersja bez etykiety.
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Dodano wersję z etykietą.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Standard
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Living Standard

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
continueChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 4Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też