To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Polecenie continue zatrzymuje wykonanie pętli w obecjen iteracji w obecnej lub wskazanej pętli i kontynuuje wykonanie pętli w kolejnej jej iteracji.

Składnia

continue [etykieta];
atykieta
Identyfikator powiązany z etykietą instrukcji.

Opis

W przeciwieństwie do instrukcji break, continue nie zatrzymuje całkowicie wykonania pętli, natomiast:

 • w pętli while powoduje przejście do warunku pętli,
 • w pętli for, powoduje przejście do wyrażenia aktualizującego pętlę.

Instrukcja continue może opcjonalnie zawierać etykietę, która pozwala programowi przejść do kolejnej iteracji pętli, której tę etykietę przypisano, zamiast kolejnej iteracji obecnej pętli. W tym przypadku polecenie continue musi być zawarte wewnątrz instrukcji z etykietą.

Przykłady

Użycie continue z while

Poniższy przykład pokazuje pętlę while, zawierającą polecenie continue, które jest wykonywane, gdy wartość zmiennej i równa jest 3 – zatem n przyjmuje kolejno wartości 1, 3, 7 i 12.

var i = 0;
var n = 0;

while (i < 5) {
 i++;

 if (i === 3) {
  continue;
 }

 n += i;
}

Użycie continue z etykietą

W poniższym przykładzie, instrukcja z etykietą checkiandj zawiera instrukcję z etykietą checkj. Jeśli zostanie napotkane polecenie continue, wykonanie programu jest kontynuowane od góry instukcji checkj. Za każdym razem, gdy napotkane jest continue, chekckj jest przeiterowywane dopóki jego warunek nie zwróci wartości false. Kiedy zwracane jest false, wykonywana jest pozostała część checkiandj.

Gdyby continue miało etykietę checkiandj, wówczas program powinien przejść na początek instrukcji checkiandj.

Zobacz też label.

var i = 0;
var j = 8;

checkiandj: while (i < 4) {
 console.log('i: ' + i);
 i += 1;

 checkj: while (j > 4) {
  console.log('j: ' + j);
  j -= 1;

  if ((j % 2) == 0)
   continue checkj;
  console.log('Liczba' + j + ' jest nieparzysta.');
 }
 console.log('i = ' + i);
 console.log('j = ' + j);
}

Wyjście:

i: 0

// początek checkj
j: 8
Liczba 7 jest nieparzysta.
j: 7
j: 6
Liczba 5 jest nieparzysta.
j: 5
// koniec checkj

i = 1 
j = 4 

i: 1
i = 2 
j = 4

i: 2
i = 3
j = 4

i: 3
i = 4
j = 4

Specyfikacje

Specyfikacja Status Uwagi
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Unlabeled version.
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Labeled version added.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Standard
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Continue statement' in that specification.
Draft

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
continueChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yesnodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: jangromko
Ostatnia aktualizacja: jangromko,