mozilla
Wyniki wyszukiwania

  const

  Podsumowanie

  Deklaruje nazwaną stałą tylko do odczytu.

  Wyrażenie
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.5, NES 6.0 (rozszerzenie Netscape, tylko w silniku C)

  Składnia

  const nazwaStałej [= wartość] [..., nazwaStałej [= wartość] ]

  Parametry

  nazwaStałej 
  Nazwa stałej. Może być dowolnym dozwolonym identyfikatorem.
  wartość 
  Wartość stałej. Może być dowolną dozwoloną wartością lub wynikiem wyrażenia.

  Opis

  Tworzy stałą, która może być globalna lub lokalna dla funkcji, która ją zadeklarowała. Zasady zasięgu dla stałych są takie same jak dla zmiennych.

  Wartość stałej nie może zostać zmieniona poprzez ponowne przypisanie; stała nie może także być ponownie zadeklarowana.

  Stała nie może mieć takiej samej nazwy jak funkcja lub zmienna o tym samym zasięgu.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie const

  Poniższy skrypt wypisuje "a jest równe 7".

  const a = 7;
  document.writeln("a jest równe " + a);
  

  Zobacz także

  var


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A
  Ostatnia aktualizacja: teoli,