mozilla
Wyniki wyszukiwania

  break

  Podsumowanie

  Przerywa aktualnie wykonywaną pętlę, konstrukcję switch i przekazuje sterowanie programu do polecenia za pętlą lub za wskazaną etykietą.

  Polecenie
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
  Wersja ECMA: ECMA-262 (wersja bez etykiety)

  ECMA-262, Edycja 3 (wersja z etykietą)

  Składnia

  break [etykieta]

  Parametry

  etykieta 
  Identyfikator przypisany etykiecie polecenia.

  Opis

  Polecenie break może zawierać opcjonalną etykietę, która pozwala programowi na wyjście z bloku poleceń oznaczonego etykietą. Polecenia w bloku oznaczonym etykietą mogą być dowolnego rodzaju.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie break

  Poniższa funkcja zawiera polecenie break, które przerywa pętlę while, kiedy e jest równe 3, a następnie zwraca wartość 3 * x.

  function testBreak(x) {
    var i = 0;
    while (i < 6) {
     if (i == 3)
       break;
     i++;
    }
    return i*x;
  }
  

  Zobacz także

  continue, etykieta, switch  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,