Podsumowanie

Blok instrukcji jest stosowany do zgrupowania zero lub więcej instrukcji. Blok jest ograniczony parą nawiasów klamrowych.

Instrukcja
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

{
   instrukcja_1
   instrukcja_2
   ...
   instrukcja_n
}

Parametry

instrukcja_1, instrukcja_2, instrukcja_n
Instrukcje zgrupowane wewnątrz bloku instrukcji.

Opis

Te instrukcje zazwyczaj się stosuje z instrukcjami przepływu (np. if, for, while). Na przykład:

while (x < 10) {
   x++;
}

Ważne: JavaScript nie posiada zasięgu bloku. Zmienne wprowadzone wewnątrz bloku są rozciągnięte na zawierającą go funkcję lub skrypt, a efekty ich ustawienia utrzymują się poza samym blokiem. Innymi słowy, blok instrukcji nie wprowadza zasięgu. Mimo, że "samodzielne" bloki są składnią prawidłową, nie jest zalecane ich używanie w JavaScripcie, ponieważ nie działają one w oczekiwany przez Ciebie sposób, jeśli myślisz, że ich działanie jest podobne do bloków w języku C lub Java. Na przykład:

var x = 1;
{
   var x = 2;
}
alert(x); // outputs 2

Zostaje zwrócona wartość 2, ponieważ instrukcja var x wewnątrz warunku posiada ten sam zasięg, co instrukcja var x przed warunkiem. W języku C lub Java ten sam kod zwróciłby wartość 1.Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Diablownik
Ostatnia aktualizacja: teoli,