empty

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Pusta instrukcja (empty) jest używana tam, gdzie nie chcemy wykonać żadnej instrukcji, choć składnia JavaScript tego w danym miejscu oczekuje.

Składnia

;

Opis

Pysta instrukcja oznaczana jest średnikiem (;), wskazującym że żadna instrukcja nie zostanie wykonana, nawet jeśli składnia JavaScript takiego wykonania oczekuje. Przeciwne zachowanie – kiedy chcemy wykonać wiele instrukcji, tam gdzie JavaScript oczekuje tylko jednej – zapewnia blok instrukcji, umożliwiający wykonanie kombinacji kilku instrukcji jako jedno polecenie.

Przykłady

Pusta instrukcja jest czasem używana z pętlami. Poniższy przykład prezentuje pustą pętlę:

var arr = [1, 2, 3];

// Ustaw wszystkie wartości w talicy na 0
for (i = 0; i < arr.length; arr[i++] = 0) /* pusta instrukcja */ ;

console.log(arr)
// [0, 0, 0]

Note: It is a good idea to comment the intentional use of the empty statement, as it is not really obvious to distinguish between a normal semicolon. In the following example the usage is probably not intentional:

if (condition);       // Caution, this "if" does nothing!
   killTheUniverse()  // So this always gets executed!!!

Another Example: An if...else statement without curly braces ({}). If three is true, nothing will happen, four does not matter, and also the launchRocket() function in the else case will not be executed.

if (one)
  doOne();
else if (two)
  doTwo();
else if (three)
  ; // nothing here
else if (four)
  doFour();
else
  launchRocket();

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'Empty statement' in that specification.
Standard Initial definition.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Empty statement (;)Chrome Full support 3Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też