mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Polecenia

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  Ten rozdział opisuje wszystkie polecenia języka JavaScript. Polecenia składają się ze słów kluczowych użytych zgodnie z ich składnią. Pojedyncze polecenie może zajmować wiele linii. Wiele poleceń może się znaleźć w jednej linii, jeśli są oddzielone średnikami.

  Konwencje składniowe: Wszystkie słowa kluczowe w składni oznaczono czcionką pogrubioną. Czcionką pochyloną oznaczono nazwy zdefiniowane przez użytkownika, takie jak nazwy zmiennych. Fragmenty zawarte w nawiasach kwadratowych "[, ]" są opcjonalne, {polecenia} oznacza blok poleceń, który może składać się z zera lub więcej poleceń ograniczonych nawiasami klamrowymi "{, }".

  block

  Blok instrukcji jest stosowany do zgrupowania zero lub więcej instrukcji. Blok jest ograniczony parą nawiasów klamrowych.

  break

  Przerywa aktualnie wykonywaną pętlę, konstrukcję switch i przekazuje sterowanie programu do polecenia za pętlą lub za wskazaną etykietą.

  const

  Deklaruje nazwaną stałą tylko do odczytu, opcjonalnie: przypisuje jej wartość.

  continue

  Terminates execution of the block of statements in a while or for loop, and continues execution of the loop with the next iteration.

  do...while

  Wykonuje zadane polecenia dopóki warunek jest spełniony. Polecenia wykonywane są przynajmniej raz.

  etykieta

  Pozwala na oznaczenie punktu w kodzie, do którego będzie można przejść za pomocą poleceń break lub continue.

  export

  Allows a signed script to provide properties, functions, and object to other signed or unsigned scripts.

  for

  Tworzy pętlę, która składa się z trzech opcjonalnych wyrażeń, załączonych w nawiasach i oddzielonych średnikami, po których występuje instrukcja wykonywana w pętli.

  for...in

  Iterates a specified variable over all the properties of an object. For each distinct property, JavaScript executes the specified statements.

  function

  Deklaruje funkcję z określonymi parametrami. Akceptowanymi parametrami są to łańcuchy znaków, liczby i obiekty.

  if...else

  Wykonuje blok poleceń, jeśli dany warunek jest spełniony. Jeśli warunek nie jest spełniony, może zostać wykonany inny blok poleceń.

  import

  Allows a script to import properties, functions, and objects from a signed script that has exported the information.

  return

  Określa wartość, która ma być zwrócona przez funkcję.

  switch

  Allows a program to evaluate an expression and attempt to match the expression's value to a case label.

  throw

  Throws a user-defined exception.

  try...catch

  Marks a block of statements to try, and specifies a response, should an exception be thrown.

  var

  Deklaruje zmienną oraz opcjonalnie przypisuje jej wartość początkową.

  while

  Tworzy pętlę, która wylicza wyrażenie i jeśli jest ono prawdą, wykonuje blok poleceń. Wykonywanie pętli powtarza się, póki warunek jest prawdziwy.

  with

  Rozszerza granicę zasięgu dla instrukcji.

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Marcoos, teoli, Gompka, Mgjbot, Ptak82, splewako, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: teoli,