yield*

Wyrażenie yield*  służy do wydelegowania działania generatora do innego generatora lub obiektu iterowalnego.

Składnia

 yield* [[expression]];
expression
Wyrażenie, które zwraca iterowalny obiekt lub generator.

Opis

yield* iteruje po iterowalnym obiekcie i wywołuje yield z każdą kolejną zwracaną przez niego wartością.

Wartość samego yield* jest wartością zwróconą przez iterator w momencie jego zakończenia (tzn. kiedy done ma wartość true).

Przykłady

Delegowanie logiki do osobnego generatora

W poniższym kodzie wartości yeld dla  g1() zwracane są przy wywołaniu next() dokładnie tak samo jak te, które zwraca yeld generatora g2().

function* g1() {
 yield 2;
 yield 3;
 yield 4;
}

function* g2() {
 yield 1;
 yield* g1();
 yield 5;
}

var iterator = g2();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 4, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Inne obiekty iterowalne

yield* może wywoływać yield z wartościami dostarczanymi przez inne rodzje obiektów iterowalnych , np. tablice, stringi lub obiekt arguments.

function* g3() {
 yield* [1, 2];
 yield* '34';
 yield* Array.from(arguments);
}

var iterator = g3(5, 6);

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "3", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: "4", done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 5, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 6, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true}

Wartość samego wyrażenia yield*

yield* jest wyrażeniem (expression) a nie statement, więc rozwiązuje się do konkretnej wartości.

function* g4() {
 yield* [1, 2, 3];
 return 'foo';
}

var result;

function* g5() {
 result = yield* g4();
}

var iterator = g5();

console.log(iterator.next()); // {value: 1, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 2, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: 3, done: false}
console.log(iterator.next()); // {value: undefined, done: true},
               // g4() zwrócił w tym momencie {value: 'foo', done: true}

console.log(result);     // "foo"

Specyfikacje

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Basic support (Yes) 27.0 (27.0) ? ? 10
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) 27.0 (27.0) ? ? 10

Firefox-specific notes

 • Starting with Gecko 33 (Firefox 33 / Thunderbird 33 / SeaMonkey 2.30), the parsing of the yield expression has been updated to conform with the ES2015 specification (błąd 981599):
  • The line terminator restriction is now implemented. No line terminator between "yield" and "*" is allowed. Code like the following will throw a SyntaxError:
   function* foo() {
    yield
    *[];
   }

See also