wyrażenie function*

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Słowo kluczowe function* może być użyte do zdefiniowania funkcji generatora wewnątrz wyrażenia.

Składnia

function* [nazwa]([param1[, param2[, ..., paramN]]]) {
   wyrażenia
}

Parametry

nazwa
Nazw funkcji. Może być pominięta w przyadku funkcji anonimowych. Nazwa jest lokalna i ograniczona do ciała funkcji.
paramN
Nazwa argumentu przekazywanego do funkcji. Funkcja może mieć do 255 argumentów.
wyrażenia
Wyrażenia, które zawiera ciało funkcji.

Opis

Wyrażenie function* jest bardzo podobne i ma niemal taką samą składnię jak polecenie function*. Zasadnicza różnica między wyrażenem function* a poleceniem function* to nazwa funkcji, która może być pominięta w wyrażeniach function*, co pozwala na tworzenie anonimowych funkcji generatorów. Zobacz również rozdział o funkcjach, aby dowiedzieć się więcej.

Przykłady

Następujący przykład definiuje nienazwaną funkcję generatora i przypisuje ją do x. Funkcja zwraca przekazany argument podniesiony do kwadratu.

var x = function*(y) {
   yield y * y;
};

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Standard Definicja początkowa.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'function*' in that specification.
Living Standard  

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
function*Chrome Full support 49Edge Full support 12Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 4.0.0
Trailing comma in parametersChrome Full support 58Edge Full support 79Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 45Safari Full support 10WebView Android Full support 58Chrome Android Full support 58Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 43Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 7.0nodejs Full support 8.0.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz też