mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Pierwszeństwo operatorów

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Podsumowanie

  Operator precedence determines the order in which operators are evaluated. Operators with higher precedence are evaluated first.

  Prosty przykład:

  3 + 4 * 5 // zwraca 23	 
  

  The multiplication operator ("*") has higher precedence than the addition operator ("+") and thus will be evaluated first.

  Associativity

  Associativity determines the order in which operators of the same precedence are processed. For example, consider an expression:

  a OP b OP c
  

  Left-associativity (left-to-right) means that it is processed as (a OP b) OP c, while right-associativity (right-to-left) means it is interpreted as a OP (b OP c). Assignment operators are right-associative, so you can write:

  a = b = 5;
  

  with the expected result that a and b get the value 5. This is because the assignment operator returns the value that it assigned. First, b is set to 5. Then the a is set to the value of b.

  Tabela

  The following table is ordered from highest (1) to lowest (17) precedence.

  </tr>
  Precedence Operator type Associativity Individual operators
  1 pamięci left-to-right .
  []
  new right-to-left new
  2 function call left-to-right ()
  3 increment n/a ++
  decrement n/a --
  4 logical-not right-to-left !
  bitwise not right-to-left ~
  unary + right-to-left +
  unary negation right-to-left -
  typeof right-to-left typeof
  void right-to-left void
  delete right-to-left delete
  5 multiplication left-to-right *
  division left-to-right /
  modulus left-to-right %
  6 addition left-to-right +
  subtraction left-to-right -
  7 bitwise shift left-to-right <<
  >>
  >>>
  8 relational left-to-right <
  <=
  >
  >=
  in left-to-right in
  instanceof left-to-right instanceof
  9 equality left-to-right ==
  !=
  ===
  !==
  10 bitwise-and left-to-right &
  11 bitwise-xor left-to-right ^
  12 bitwise-or left-to-right |
  13 logiczny-and left-to-right &&
  14 logiczny-or left-to-right ||
  15 warunkowy right-to-left ?:
  16 przypisania right-to-left =
  +=
  -=
  *=
  /=
  %=
  <<=
  >>=
  >>>=
  &=
  ^=
  |=
  17 przecinkowy left-to-right ,


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,