Operatory przypisania

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Podsumowanie

Operator przypisania przypisuje wartość swego prawego operandu do operandu lewego.

Podstawowy operator przypisania to znak równości (=), który przypisuje wartość prawego operandu do lewego. To znaczy, że x = y przypisuje wartość zmiennej y do zmiennej x. Pozostałe operatory przypisania to zwykle skróty dla operacji standardowych, jak w poniższej tabeli.

Operator skrócony Znaczenie
x += y x = x + y
x -= y x = x - y
x *= y x = x * y
x /= y x = x / y
x %= y x = x % y
x <<= y x = x << y
x >>= y x = x >> y
x >>>= y x = x >>> y
x &= y x = x & y
x ^= y x = x ^ y
x |= y x = x | y