Apply your JS skills to key Mozilla projects as an MDN Fellow! http://mzl.la/MDNFellowship

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operatory działające na ciągach znaków

  Podsumowanie

  Oprócz operatorów porównania, których można używać z ciągami znaków, dostępny jest także operator konkatenacji (+), łączący dwie wartości tekstowe w jedną, zwracający nowy ciąg znaków stanowiący połączenie swoich operandów. Na przykład "ciąg " + "znaków" zwróci "ciąg znaków".

  Skrócony operator przypisania += może być również używany do konkatenacji ciągów znaków. Na przykład, jeśli zmienna mojtekst zawiera wartość "alfa", wyrażenie mojtekst += "bet" zostanie wyliczone jako "alfabet", a wartość ta zostanie przypisana do zmiennej mojtekst.

  Operator
  Zaimplementowany w: JavaScript 1.0
  Wersja ECMA: ECMA-262


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Anonymous, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,