MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Operatory działające na ciągach znaków

Podsumowanie

Oprócz operatorów porównania, których można używać z ciągami znaków, dostępny jest także operator konkatenacji (+), łączący dwie wartości tekstowe w jedną, zwracający nowy ciąg znaków stanowiący połączenie swoich operandów. Na przykład "ciąg " + "znaków" zwróci "ciąg znaków".

Skrócony operator przypisania += może być również używany do konkatenacji ciągów znaków. Na przykład, jeśli zmienna mojtekst zawiera wartość "alfa", wyrażenie mojtekst += "bet" zostanie wyliczone jako "alfabet", a wartość ta zostanie przypisana do zmiennej mojtekst.

Operator
Zaimplementowany w: JavaScript 1.0
Wersja ECMA: ECMA-262


Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Anonymous, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,