Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Operatory arytmetyczne

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Podsumowanie

Operatory arytmetyczne pobierają wartości liczbowe (albo literały lub zmienne) jako ich operandy i zwracają jedna wartość liczbową. Typowymi operatorami arytmetycznymi są dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*), i dzielenie (/).

Operatory te działają tak samo jak w innych językach programowania, z wyjątkiem operatora dzielenia /, który w JavaScripcie zwraca wynik będący liczbą zmiennoprzecinkową, nie obcinając części ułamkowej, jak to się dzieje w C lub Javie. Dla przykładu:

% (Modulo)

Operator modulo jest stosowany następująco:

Operator: var1 % var2

Operator modulo zwraca pierwszy operand returns the first operand modulo the second operand, that is, var1 modulo var2, in the preceding statement, where var1 and var2 are variables. The modulo function is the integer remainder of dividing var1 by var2. For example, 12 % 5 zwróci 2.

++ (Inkrementacja)

Operator inkrementacji stosujemy w następujący sposób:

Operator: x++ or ++x

Ten operator inkrementacji (zwiększa o jeden) wartość jaką zwraca jego operand. Jeśli stosujemy postfix, z operatorem za operandem (na przykład, x++), zwraca on wartość przed inkrementacją. Jeżeli stosujemy postfix z operatorem przed operandem (na przykład, ++x), to zwróci wartość po inkrementacji.

Na przykład, jeśli x wynosi trzy, to instrukcja y = x++ ustawi y na 3 i inkrementacja x na 4. Jeśli x wynosi 3, to instrukcja y = ++x inkrementacji x na 4 i ustawi y na 4.

-- (Dekrementacja)

Operator dekrementacji jest stosowany następująco:

Operator: x-- or --x

Operator dekrementacji zmniejsza o jeden wartość jaką zwraca jego operand. Jeżeli stosujemy postfix, czyli operator za operandem (na przykład, x--), to zwraca on wartość przed dekrementacją. Jeżeli zastosowany zostanie prefix, czyli operator przed operandem (na przykład, --x), to zwrócona zostanie wartość po dekrementacji.

Na przykład, jeżeli x wynosi trzy, to instrukcja y = x-- ustawi y na 3 i zmniejszy x do 2. Jeżeli x jest 3, to instrukcja y = --x zmniejszy x do 2 ustawi y na 2.

- (Unary Negation)

The unary negation operator precedes its operand and negates it. For example, y = -x negates the value of x and assigns that to y; that is, if x were 3, y would get the value -3 and x would retain the value 3.

Operator: -x

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, Niewiado, Ptak82, Kc604, Mgjbot, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: teoli,