MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

 

Podsumowanie

Operator void może być używany na jeden z dwóch sposobów:

  1. void ( wyrażenie )
  2. void wyrażenie

Operator void określa wyrażenie, które ma zostać ocenione bez zwracania wartości. wyrażenie jest wyrażeniem JavaScript, które ma zostać ocenione. Nawiasy dokoła wyrażenia są opcjonalne, ale używanie ich jest w dobrym stylu.

Operator
Zaimplementowany w: JavaScript 1.1
Wersja ECMA: ECMA-262

Możesz użyć operatora void, aby określić wyrażenie jako hipertekstowy odnośnik. Wyrażenie jest oceniane, ale nie jest ładowane w miejsce aktualnego dokumentu.

Poniższy kod tworzy hipertekstowy odnośnik, który nie wykonuje nic po kliknięciu go przez użytkownika. Gdy użytkownik kliknie odnośnik, void(0) zostanie oceniony jako 0, jednak nie ma to żadnego efektu w JavaScripcie.

<a href="javascript:void(0)">Kliknij tutaj, żeby nic się nie stało</a>

Poniższy kod tworzy hipertekstowy odnośnik, który wysyła formularz, gdy zostanie kliknięty przez użytkownika.

<a href="javascript:void(document.form.submit())">
Kliknij tutaj, aby wysłać.</a> 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Diablownik
 Ostatnia aktualizacja: teoli,