Operator przecinkowy

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

 

Operator przecinkowy sprawdza oba jego argumenty i zwraca wartość drugiego argumentu.

Składnia

wyr1, wyr2, wyr3...

Parametry

wyr1, wyr2, wyr3
Jakieś wyrażenia.

Opis

Możemy zastosować operator przecinkowy, kiedy chcemy utworzyć wyrażenie składające się z kilku wyrażeń. Operator przecinkowy jest chyba najczęściej używany w instrukcji pętli for.

Na przykład, jeśli a jest tablicą dwuwymiarową z 10 elementami w sobie, następujący kod użyje operatora przecinkowego do zwiększenia dwóch zmiennych na raz. Kod wypisze wartości elementów ułożonych po przekątnej w tablicy:

for (var i=0, j=9; i <= 9; i++, j--)
   document.writeln("a["+i+","+j+"]= " + a[i,j])