Operator potoku

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Eskperymentalny operator potoku |> (obecnie na pierwszym etapie testów) pozwala na tworzenie łańcuchów wywołań funkcji w czytelny sposób. Dodaje lukier syntaktyczny do wywołania funkcji z pojedynczym argumentem, pozwalając przykładowo na pisanie '%21' |> decodeURI zamiast decodeURI('%21').

Składnia

wyrażenie |> funkcja

Przykłady

Łańcuchowe wywołania funkcji

Operator potoku może poprawić czytelność kodu przy łańcuchowych wywołaniach wielu funkcji.

const double = (n) => n * 2;
const increment = (n) => n + 1;

// bez operatora potoku
double(increment(double(double(5)))); // 42

// z użyciem potoku
5 |> double |> double |> increment |> double; // 42

Specyfikacje

Specyfikacja Status Uwagi
Pipeline operator draft Stage 1 Nie jest jeszcze częścią specyfikacji ECMAScript.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Pipeline operator (|>)
Experimental
Chrome No support NoEdge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support Nonodejs No support No

Legend

No support  
No support
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

Zobacz też