To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

Eskperymentalny operator potoku |> (obecnie na pierwszym etapie testów) pozwala na tworzenie łańcuchów wywołań funkcji w czytelny sposób. Dodaje lukier syntaktyczny do wywołania funkcji z pojedynczym argumentem, pozwalając przykładowo na pisanie '%21' |> decodeURI zamiast decodeURI('%21').

Składnia

wyrażenie |> funkcja

Przykłady

Łańcuchowe wywołania funkcji

Operator potoku może poprawić czytelność kodu przy łańcuchowych wywołaniach wielu funkcji.

const double = (n) => n * 2;
const increment = (n) => n + 1;

// bez operatora potoku
double(increment(double(double(5)))); // 42

// z użyciem potoku
5 |> double |> double |> increment |> double; // 42

Specyfikacje

Specyfikacja Status Uwagi
Pipeline operator draft Stage 1 Nie jest jeszcze częścią specyfikacji ECMAScript.

Wsparcie przeglądarek

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support No No581 No No No
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support No No No581 No No No

1. From version 58: this feature is behind the --enable-pipeline-operator compile flag.

Zobacz też

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: jangromko
Ostatnia aktualizacja: jangromko,