UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Podsumowanie

Operator new tworzy instancję typu obiektu zdefiniowanego przez użytkownika lub jednego z wbudowanych typów obiektów, który posiada funkcję konstruktora.

Operator
Zaimplementowany w: JavaScript 1.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

objectName = new objectType ( param1 [, param2 ] ...[, paramN ])

Parametry

objectName
Nazwa nowej instancji obiektu.
objectType
Typ obiektu. Musi być funkcją definiującą typ obiektu.
param1...paramN
Wartości własności obiektu. Własności te są parametrami zdefiniowanymi dla funkcji objectType.

Opis

Creating a user-defined object type requires two steps:

 1. Define the object type by writing a function.
 2. Create an instance of the object with new.

To define an object type, create a function for the object type that specifies its name, properties, and methods. An object can have a property that is itself another object. See the examples below.

You can always add a property to a previously defined object. For example, the statement car1.color = "black" adds a property color to car1, and assigns it a value of "black". However, this does not affect any other objects. To add the new property to all objects of the same type, you must add the property to the definition of the car object type.

You can add a property to a previously defined object type by using the Function.prototype property. This defines a property that is shared by all objects created with that function, rather than by just one instance of the object type. The following code adds a color property to all objects of type car, and then assigns a value to the color property of the object car1. For more information, see prototype.

Car.prototype.color = null;
car1.color = "black";
birthday.description = "The day you were born";

Przykłady

Przykład: Object type and object instance

Suppose you want to create an object type for cars. You want this type of object to be called car, and you want it to have properties for make, model, and year. To do this, you would write the following function:

function car(make, model, year) {
  this.make = make;
  this.model = model;
  this.year = year;
}

Now you can create an object called mycar as follows:

mycar = new car("Eagle", "Talon TSi", 1993);

This statement creates mycar and assigns it the specified values for its properties. Then the value of mycar.make is the string "Eagle", mycar.year is the integer 1993, and so on.

You can create any number of car objects by calls to new. For example:

kenscar = new car("Nissan", "300ZX", 1992);

Przykład: Object property that is itself another object

Suppose you define an object called person as follows:

function person(name, age, sex) {
  this.name = name;
  this.age = age;
  this.sex = sex;
}

And then instantiate two new person objects as follows:

rand = new person("Rand McNally", 33, "M");
ken = new person("Ken Jones", 39, "M");

Then you can rewrite the definition of car to include an owner property that takes a person object, as follows:

function car(make, model, year, owner) {
  this.make = make;
  this.model = model;
  this.year = year;
  this.owner = owner;
}

To instantiate the new objects, you then use the following:

car1 = new car("Eagle", "Talon TSi", 1993, rand);
car2 = new car("Nissan", "300ZX", 1992, ken);

Instead of passing a literal string or integer value when creating the new objects, the above statements pass the objects rand and ken as the parameters for the owners. To find out the name of the owner of car2, you can access the following property:

car2.owner.name

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, splewako, Mgjbot, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,