mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operator instanceof

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Podsumowanie

  Operator instanceof zwraca true, jeżeli określony obiekt jest obiektem określonego typu .

  Operator
  Zaimplementowane w: JavaScript 1.4

  Składnia

  objectName  instanceof  objectType

  Parametry

  objectName
  Nazwa obiektu do porównania dla objectType.
  objectType
  Typ obiektu.

  Opis

  instanceof jest używane w celu potwierdzenia typu obiektu w trakcie działania programu. Na przykład, podczas przechwytywania wyjątków, można korzystać z osobnych implementacji kodu obsługujacego wyjątki, w zależności od rodzaju rzuconego wyjątku.

  Należy określić obiekt po prawej stronie operatora instanceof. Na przykład, można określić string utworzony przy pomocy konstruktora String, ale nie ciąg wprost.

  color1=new String("green")
  color1 instanceof String // returns true
  color2="coral"
  color2 instanceof String // returns false (color2 is not a String object)
  

  Przykłady

  Zobacz także przykłady dla throw.

  Przykład: Określanie czy theDay jest obiektem typu Date

  Następujacy kod używa instanceof do określenia czy theDay jest obiektem typu Date. Ponieważ zmiennej theDay został przypisany obiekt typu Date, instrukcje w bloku if zostaną wykonane.

  theDay=new Date(1995, 12, 17)
  if (theDay instanceof Date) {
    // instrukcja do wykonania
  } 
  

  Przykład: Demonstracja, który obiekt String i Date są typu Object

  Następujący kod stosuje instanceof do zademonstrowania, które obiekty String i Date są także typu Object (czerpane są one z Object).

  myString=new String()
  myDate=new Date()
  
  myString instanceof String // zwraca true
  myString instanceof Object // zwraca true
  myString instanceof Date  // zwraca false
  
  myDate instanceof Date   // zwraca true
  myDate instanceof Object  // zwraca true
  myDate instanceof String  // zwraca false
  

  Przykład: mycar jest jednocześnie typem Car i Object

  Poniższy kod tworzy obiekt typu Car, następnie instancję tego typu: mycar.
  Użycie instanceof pokazuje, że mycar jest zarówno typem Car, jak i Object.

  function Car(make, model, year) {
    this.make = make
    this.model = model
    this.year = year
  }
  mycar = new Car("Honda", "Accord", 1998)
  a=mycar instanceof Car  // zwraca true
  b=mycar instanceof Object // zwraca true
  

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ipluta, Mgjbot, mmiarecki, Internauta1024A, teoli, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: mmiarecki,