MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

 

Podsumowanie

Operator function jest używany do definiowania funkcji wewnątrz wyrażenia.

Składnia

function [nazwa]([argument1[, argument2[, ..., argumentN]]]) { instrukcje }

Parametry

nazwa
Nazwa funkcji. Może zostać pominięta, w takim wypadku funkcja staje się anonimowa. Nazwa jest tylko lokalna i istnieje wewnętrz funkcji.
argumentN
Nazwa argumentu, który ma zostać przekazany do funkcji. Funkcja może posiadać do 255 argumentów.
instrukcje
Instrukcje, które stanowią ciało funkcji.

Opis

Wyrażenie funkcji jest bardzo podobne do deklaracji funkcji i posiada niemal identyczną składnię (zobacz function, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje). Główną różnicą pomiędzy wyrażeniem a definicją jest nazwa funkcji, która może zostać pominięta i utworzyć funkcję anonimową. Zobacz Funkcje, aby uzyskać informacje o różnicach między instrukcjami funkcji a wyrażeniami funkcji.

Przykłady

Poniższy przykład definiuje nienazwaną funkcję i przypisują ją do x. Funkcja zwraca kwadrat jej argumentów:

var x = function(y) {
   return y * y;
};

Nazwane wyrażenie

var math = {
  'factorial': function factorial(n) {
    if (n <= 1)
      return 1;
    return n * factorial(n - 1);
  }
};

Specyfikacja

Specyfikacja Status Komentarze
ECMAScript 2017 Draft (ECMA-262)
The definition of 'Function definitions' in that specification.
Draft  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function definitions' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Function definition' in that specification.
Standard  
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'Function definition' in that specification.
Standard Zaimplementowano w JavaScript 1.5.

Wsparcie przeglądarek

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Zobacz także

Funkcje, Function, Polecenie function

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Miras, teoli, Mgjbot, Ptak82, Diablownik
 Ostatnia aktualizacja: Miras,