mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operator delete

   

  Podsumowanie

  Operator delete usuwa obiekt, własność obiektu lub element w określonym indeksie w tablicy.

  Operator
  Zaimplementowany w: JavaScript 1.2, NES3.0
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  deletenazwaObiektu
  deletenazwaObiektu.własność
  deletenazwaObiektu[indeks]
  deletewłasność // dozwolone tylko wewnątrz instrukcji with
  

  Parametry

  nazwaObiektu
  Nazwa obiektu.
  własność
  Własność do usunięcia.
  indeks
  Liczba całkowita reprezentująca indeks tablicy do usunięcia.

  Opis

  Czwarta forma jest dozwolona tylko wewnątrz instrukcji with w celu usunięcia własności z obiektu.

  Możesz użyć operatora delete, aby usunąć zmienne zadeklarowane bezpośrednio, jednak nie możesz usunąć zmiennych zadeklarowanych za pomocą instrukcji var.

  Jeśli operator delete zadziała prawidłowo, ustawi on własność lub element jako undefined (niezdefiniowany). Operator delete zwraca wartość true (prawda), jeśli operacja jest możliwa, zaś wartość false (fałsz), gdy operacja nie jest możliwa.

  x=42
  var y= 43
  myobj=new Number()
  myobj.h=4   // tworzy własność h 
  delete x    // zwraca true (można usuwać, jeśli zadeklarowano bezpośrednio)
  delete y    // zwraca false (nie można usuwać, jeśli zadeklarowano za pomocą var)
  delete Math.PI // zwraca false (nie można usuwać własności predefiniowanych)
  delete myobj.h // zwraca true (można usuwać własności zdefiniowane przez użytkownika)
  delete myobj  // zwraca true (można usuwać obiekty)
  

  Usuwanie elementów tablicy

  Gdy usuwasz element tablicy nie ma to wpływu na jej długość. Na przykład: jeśli usuniesz a[3], a[4] będzie wciąż a[4], natomiast a[3] będzie niezdefiniowane.

  Gdy operator delete usuwa element tablicy, element ten przestaje już w niej istnieć. W poniższym przykładzie drzewa[3] jest usunięte za pomocą delete.

  drzewa=new Array("sekwoja","wawrzyn","cedr","dąb","klon")
  delete drzewa[3]
  if (3 in drzewa) {
    // to nie zostanie wykonane
  }
  

  Jeśli chcesz, aby element tablicy nadal istniał, ale posiadał wartość niezdefiniowaną, użyj słowa kluczowego undefined zamiast operatora delete. W poniższym przykładzie, drzewa[3] jest przypisana wartość niezdefiniowana, ale element tablicy nadal istnieje:

  drzewa=new Array("sekwoja","wawrzyn","cedr","dąb","klon")
  drzewa[3]=undefined
  if (3 in drzewa) {
    // to zostanie wykonane
  }
  
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, Diablownik, Internauta1024A, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,