mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Operator delete

  Operator delete usuwa obiekt, własność obiektu lub element w określonym indeksie w tablicy.

  Składnia

  delete nazwaObiektu
  
  delete nazwaObiektu.własność
  delete nazwaObiektu['własność']
  

  Parametry

  nazwaObiektu
  Nazwa obiektu.
  własność
  Własność do usunięcia.

  Opis

  Czwarta forma jest dozwolona tylko wewnątrz instrukcji with w celu usunięcia własności z obiektu.

  Możesz użyć operatora delete, aby usunąć zmienne zadeklarowane bezpośrednio, jednak nie możesz usunąć zmiennych zadeklarowanych za pomocą instrukcji var.

  Jeśli operator delete zadziała prawidłowo, ustawi on własność lub element jako undefined (niezdefiniowany). Operator delete zwraca wartość true (prawda), jeśli operacja jest możliwa, zaś wartość false (fałsz), gdy operacja nie jest możliwa.

  x = 42;
  var y = 43;
  myobj = new Number();
  myobj.h = 4;   // tworzy własność h 
  delete x;     // zwraca true (można usuwać, jeśli zadeklarowano bezpośrednio)
  delete y;     // zwraca false (nie można usuwać, jeśli zadeklarowano za pomocą var)
  delete Math.PI;  // zwraca false (nie można usuwać własności predefiniowanych)
  delete myobj.h;  // zwraca true (można usuwać własności zdefiniowane przez użytkownika)
  delete myobj;   // zwraca true (można usuwać obiekty)
  

  Usuwanie elemenów tablicy

  Gdy usuwasz element tablicy nie ma to wpływu na jej długość. Na przykład: jeśli usuniesz a[3], a[4] będzie wciąż a[4], natomiast a[3] będzie niezdefiniowane.

  Gdy operator delete usuwa element tablicy, element ten przestaje już w niej istnieć. W poniższym przykładzie drzewa[3] jest usunięte za pomocą delete.

  drzewa = new Array("sekwoja","wawrzyn","cedr","dąb","klon");
  delete drzewa[3];
  if (3 in drzewa) {
    // to nie zostanie wykonane
  }
  

  Jeśli chcesz, aby element tablicy nadal istniał, ale posiadał wartość niezdefiniowaną, użyj słowa kluczowego undefined zamiast operatora delete. W poniższym przykładzie, drzewa[3] jest przypisana wartość niezdefiniowana, ale element tablicy nadal istnieje:

  drzewa = new Array("sekwoja","wawrzyn","cedr","dąb","klon");
  drzewa[3] = undefined;
  if (3 in drzewa) {
    // to zostanie wykonane
  }
  
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Diablownik, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny