Operator grupowania

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Operator grupowania ( ) pozwala na określenie kolejności wykonywania działań w wyrażeniach.

Składnia

 ( )

Opis

Operator grupowania składa się z pary nawiasów otaczających wyrażenie lub podwyrażenie. Pozwala na nadpisanie standardowego pierwszeństwa operatorów, tak że wyrażenia z niższym piorytetem mogą być wykonane przed wyrażeniami z wyższym priorytetem. Zgodnie z nazwą, operator ten grupuje wyrażenia znajdujące się w nawiasach.

Przykłady

Nadpisanie zasady wykonywania mnożenia i dzielenia przed dodawaniem i odejmowaniem w taki sposób, by dodawanie wykonane było jako pierwsze.

var a = 1;
var b = 2;
var c = 3;

// domyślna kolejność
a + b * c     // 7
// wykonywana domyślnie w taki sposób
a + (b * c)   // 7

// zmiana kolejności wykonywania działań 
// dodawanie przed mnożeniem   
(a + b) * c   // 9

// co odpowiada wyrażeniu
a * c + b * c // 9

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Living Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard  
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'The Grouping Operator' in that specification.
Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.0.

Wsparcie przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Grouping operator ()Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Zobacz też