mozilla
Wyniki wyszukiwania

  undefined

  Podsumowanie

  Wartość niezdefiniowana.

  Property attributes of undefined
  Writable no
  Enumerable no
  Configurable no

  Składnia

  undefined

  Opis

  undefined jest własnością najwyższego rzędu i nie jest przypisana do żadnego obiektu.

  Zmienna, której nie przypisano wartości, jest typu undefined. Metoda lub wyrażenie zwraca undefined, jeśli wyliczana zmienna nie posiada wartości.

  Można wykorzystać undefined do zbadania, czy dana zmienna ma wartość. W poniższym kodzie zmienna x nie jest zdefiniowana i wyrażenie if ma wartość "prawda" (true).

  var x;
  if(x == undefined) {
    // polecenia tu umieszczone są wykonywane
  }
  

  undefined jest także wartością prostą.

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny