Podsumowanie

Obiekt główny

Obiekt najwyższego poziomu używany do korzystania z klas języka Java z pakietu sun.*.

Tworzony przez

Obiekt sun w języku JavaScript jest predefiniowanym obiektem najwyższego poziomu. Nie ma potrzeby stosowania konstruktora lub wywoływania jakiejkolwiek metody by z niego korzystać.

Opis

Obiekt sun jest synonimem dla własności Packages.sun.

Zobacz także

Packages, Packages.sun

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
Ostatnia aktualizacja: teoli,