mozilla
Wyniki wyszukiwania

  parseInt()

  Podsumowanie

  Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków i zwraca liczbę całkowitą typu integer , o zadanej podstawie.

  Składnia

  parseInt(string, radix);

  Parametry

  string 
  Łańcuch znaków zawierający wartość do przetworzenia.
  radix 
  Liczba typu integer określająca podstawę powyższego łańcucha (np. 2 - system dwójkowy, 10 - system dziesiętny, przyp. tłum.)

  Opis

  parseInt jest funkcją najwyższego poziomu i nie jest związana z żadnym obiektem.

  Funkcja parseInt parsuje jej pierwszy argument, łańcuch znaków, i próbuje zwrócić liczbę całkowitą typu integer o podanej podstawie. Na przykład, podstawa 10 oznacza że liczba w łańcuchu jest liczbą dziesiętną, podstawa 8 - ósemkową, 16 - szesnastkową (heksadecymalną), itd. Dla podstaw większych niż 10, litery alfabetu oznaczają cyfry większe niż 9. Dla przykładu, dla liczb szesnastkowych (o podstawie 16), używane są litery od A do F.

  Jeśli parseInt natknie się na znak nie będący cyfrą o danej podstawie, ignoruje ona ten znak i wszystkie następne znaki, a następnie zwraca wartość przetworzoną do tej pory. parseInt przycina liczby do wartości całkowitych. Początkowe i grupujące spacje są dozwolone.

  Jeśli podstawa nie jest podana lub jest podana jako 0, JavaScript przyjmuje:

  • Podstawę 16, jeśli łańcuch wejściowy zaczyna się od "0x".
  • Podstawę 8 jeśli łańcuch wejściowy rozpoczyna się od "0". Ta cecha jest wycofywana.
  • Podstawę 10 jeśli łańcuch zaczyna się od jakiejkolwiek innej wartości.

  Jeśli pierwszy znak nie może być skonwertowany na liczbę, parseInt zwraca NaN.

  Dla potrzeb arytmetycznych, wartość NaN nie jest liczbą o żadnej podstawie. Możesz wywołać funkcję isNaN(), by stwierdzić czy wynik parseInt będzie NaN. Jeśli NaN jest podane do jakichkolwiek operacji arytmetycznych, wynikiem tych operacji również będzie NaN.

  Przykłady

  Przykład: Zastosowanie parseInt()

  Wszystkie poniższe przykłady zwracają 15:

  parseInt(" 0xF, 16);
  parseInt(" F", 16);
  parseInt("17", 8);
  parseInt(021, 8);
  parseInt(15.99, 10);
  parseInt("FXX123", 16);
  parseInt("1111", 2);
  parseInt("15*3", 10);
  parseInt("15e2", 10);
  parseInt("15px", 10);
  parseInt("12", 13);

  Wszystkie poniższe przykłady zwracają NaN:

  parseInt("Hello", 8); // nie jest wcale liczbą
  parseInt("546", 2); // te cyfry nie są używane do zapisu liczb binarnych

  Wszystkie poniższe przykłady zwracają -15:

  parseInt("-F", 16);
  parseInt("-0F", 16);
  parseInt("-0XF", 16);
  parseInt("-15.1, 10);
  parseInt(" -17", 8);
  parseInt(" -15", 10);
  parseInt("-1111", 2);
  parseInt("-15e1", 10);
  parseInt("-12", 13);
  

  Wszystkie poniższe przykłady zwracają 224:

  parseInt("0e0", 16);

   

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, VooEak, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny