mozilla
Wyniki wyszukiwania

  parseFloat()

  Podsumowanie

  Przetwarza argument w postaci łańcucha znaków zwracając liczbę zmiennoprzecinkową.

  Składnia

  parseFloat(string)

  Parametry

  string 
  Łańcuch znaków do przetworzenia.

  Opis

  parseFloat() jest funkcją najwyższego poziomu, niepowiązaną z żadnym obiektem.

  parseFloat() przetwarza argument będący łańcuchem znaków i zwraca liczbę zmiennoprzecinkową. Jeśli natknie się na znak inny niż +, -, liczbę (0-9), kropkę dziesiętną (".") lub wykładnik potęgi, zwraca wartość do tego miejsca i ignoruje dany znak oraz wszystkie dalsze znaki. Dozwolone są spacje na początku i na końcu łańcucha znaków.

  Jeśli pierwszy znak nie może być przekonwertowany do liczby, parseFloat() zwraca NaN.

  W zastosowaniach arytmetycznych, wartość NaN nie jest liczbą w żadnej podstawie wyliczeń (ang. radix ). Aby stwierdzić, czy wynik parseFloat będzie NaN, można wywołać funkcję isNaN(). Jeśli wartość NaN użyta zostanie w operacji arytmetycznej, wynikiem operacji także będzie NaN.

  Uwaga: Funkcja parseFloat wymaga, aby punktem dziesiętnym była kropka, a nie przecinek. Zastosowanie przecinka spowoduje pominięcie części ułamkowej.

  Przykłady

  Przykład: parseFloat() zwraca liczbę

  Wszystkie poniższe przykłady zwracają 3.14.

  parseFloat("3.14");
  parseFloat("314e-2");
  parseFloat("0.0314E+2");
  parseFloat("3.14 więcej znaków nienumerycznych");

  Przykład: parseFloat() zwraca NaN

  Poniższy przykład zwraca NaN:

  parseFloat("FF2");

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Sheppy, teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, Internauta1024A, Staszyna, VooEak
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny