This is an archived page. It's not actively maintained.

netscape

Podsumowanie

Obiekt główny

Obiekt najwyższego poziomu używany do korzystania z klas języka Java z pakietu netscape.*.

Tworzony przez

Obiekt netscape w języku JavaScript jest predefiniowanym obiektem najwyższego poziomu. Nie ma potrzeby stosowania konstruktora lub wywoływania jakiejkolwiek metody by z niego korzystać.

Opis

Obiekt netscape jest synonimem dla własności Packages.netscape.

Zobacz także

Packages, Packages.netscape