Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

java

Podsumowanie

Obiekt główny

Obiekt najwyższego poziomu używany do korzystania z klas języka Java z pakietu java.*.

Tworzony przez

Obiekt java w języku JavaScript jest predefiniowanym obiektem najwyższego poziomu. Nie ma potrzeby stosowania konstruktora lub wywoływania jakiejkolwiek metody by z niego korzystać.

Opis

Obiekt java jest synonimem dla własności Packages.java.

Zobacz także

Packages, Packages.java

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, Mgjbot, Ptak82, Marcoos
 Ostatnia aktualizacja: teoli,